Έκδοση 1.1

Σε αυτή την έκδοση προσθέσαμε το παιχνίδι Blackjack. Για περιορισμένες ημέρες το παιχνίδι Blackjack θα είναι δωρεάν. Αυτό σημαίνει ότι αν σωθούν τα νομίσματά σας, μπορείτε απλώς να ξανα-φορτώσετε τη σελίδα.

Καλό παιχνίδι